Bilder och villkor Flowbox

FLOWBOX OCH PÖLDER SPORT | #YESPOLDERSPORT

Vi älskar att du delar inspirerande bilder året om på produkter ur vårt sortiment. Om vi gillar din bild och tycker att den skulle passa brai något sammanhang i våra kanaler eller på vår sida (polder.se) så frågor vi dig om det är ok för oss att dela din/a bild/er i våra kanaler. Genom att använda #yespoldersport som svar till oss i ditt kommentarsfält till aktuella bild/er så accepterar du villkoren i detta avtal mellan dig och Pölder Sport (Org.Nr 556379-1366) så ger du oss samtycke till att vi kan dela vald bild. Läs mer om det på den här sidan.

Allmänna villkor kring bilder och #YesPolderSport

Du äger rättigheterna till dina bilder och vi ingår ett avtal med dig om rätten att använda dessa i Pölder Sports digitala kanaler och fysiska kataloger ev trckta produktioner.

Du ger Pölder Sport en icke-exklusiv, återlicenserbar fri världsomspännande rätt att använda bilder som du har taggat med #yespoldersport för marknadsföringsändamål, inklusive marknadsföring, reklam, hemsida, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation och butiksmaterial.

Bilden kommer endast att användas i kanaler och media där Pölder Sport är huvudsändare. Pölder Sport får inte sälja, leasa, överlåta eller på annat sätt göra bilden tillgänglig för någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från ägaren av bilden utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal.

Utlåtanden och garantier

Parterna garanterar att de har (och kommer att ha så länge avtalet gäller) den lagliga befogenhet och nödvändiga tillstånd som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, förutsatt att de är över 18 år.

Ägaren till bilden deklarerar och garanterar att hen är ägare till bilden och att hen har fått tillstånd från alla avbildade i bilden att ge Pölder Sport rätt att använda bilden i enlighet med avtalet.

Ägaren till bilden fritar härmed Pölder Sport för alla anspråk och skyldigheter av något slag i samband med Pölder Sport användning av bilden.

Personlig information

Bilder som innehåller individer anses vara personlig information i enlighet med gällande integritetslagstiftning, inklusive integritetsförordningen. Pölder Sport är behandlingsansvarig och kommer att behandla personuppgifter när du gör bilder tillgängliga för oss, i enlighet med detta avtal. Vi tar din integritet på allvar och vill se till att du känner dig trygg och informerad när du använder våra tjänster.

Därför hanterar Pölder Sport personuppgifter med största omsorg och i enlighet med gällande integritetslagstiftning.
Du kan alltid kontakta oss på kundsupport@polder.se om du har frågor om våra tjänster eller integritet.

Uppsägning av avtalet

Detta avtal träder i kraft den dag ägaren av bilden svarar på #yespoldersport i sitt kommentarsfält på Pölder Sports begäran, och kommer att fortsätta att gälla tills någon av parterna säger upp avtalet. Ägaren till bilden kan säga upp avtalet när som helst genom att kontakta Pölder Sport eller skicka ett e-postmeddelande till kundsupport@polder.se.
Vid uppsägning av avtalet ska rättigheterna som beviljats Pölder Sport, inklusive automatisk uppsägning, upphöra, och Pölder Sport ska stoppa all framtida användning av bilden. Ägaren till bilden förstår och accepterar att Pölder Sport inte kan radera kopior av bilden som redan har publicerats och laddats ner av andra, eller förstöra eller ta bort befintligt material såsom kataloger eller butiksmaterial, men Pölder Sport ska upphöra med ytterligare användning av bilden.

Facebook

Följ oss på Facebook! På Pölder Sports Facebook-konto lägger vi ut flöden och händelser året runt så att du inte ska missa någon spännande nyhet, något event, någon tävling, kampanj eller REA-start men här kan du också ta del av tips och råd från våra specialister och leverantörer. Följ ikonen här under för att komma till Pölder Sports Facebook-konto!

Instagram

Följ oss på Instagram! På Pölder Sports Instagramkonto lägger vi ut flöden och händelser året runt så att du inte ska missa någon spännande nyhet, något event, någon tävling, kampanj eller REA-start men här kan du också ta del av tips och råd från våra specialister och leverantörer. Följ ikonen här under för att komma till Pölder Sports Instagramkonto!

Youtube

Har du sett oss på Youtube? På Pölder Sports Youtube-konto kan du ta del av instruktionsfilmer, demovisningar, produktfilmer och inspirationsfilmer och andra goda råd och tankar från våra specialister inom olika områden. Följ ikonen här under för att komma till Pölder Sports Youtubekanal!