Frost Tape är en specialanpassad köldtejp för ansiktet, som förhindrar förfrysningar och köldskador som kan uppstå vid vinteraktiviter. Frost Tape har en mindre mängd klister och är anpassat för att fästas i ansiktet. Frost Tape har även en mindre grad av elasticitet vilketgör att väven är tätare och ger en effektiv isolering av huden.

Läs mer +