Polder Sport
Vasaloppet - Officiell Vasaloppsbutik

Vallaservice

Vill du komma ut och åka på dina nya skidor så fort som möjligt? Låt oss då göra dina nya skidor åkklara direkt från start.
Åkklar-behandlingarna innebär att vi vallar och preparerar dina skidor så att du kan ta dem direkt ur kartongen vid leverans och sedan rakt ut i spåret.
Alla åkklara behandlingar görs med universalprodukter som fungerar bra i de allra flesta fören.

Åkklar - Skin

Vi gör dina nya skinskidor åkklara. Glidvallning som fungerar i de flesta fören samt preparering av huden för bästa fäste och glid. Med denna behandling kan du ta skidorna direkt från leveransen och rakt ut i spåret för att åka.

Åkklar - Glid

Låt oss glidvalla dina nya skidor. Fungerar bra att beställa till alla typer av skidor inklusive skinskidor. Finns flera olika nivåer beroende på vilken typ av vallning du vill åka på. Skidorna kommer med helt färdigvallade glidzoner. Du lägger fästvallning själv (om du inte har skinskidor).

Åkklar - Glid & Fäste

För dig som köper klassiska skidor som ska vallas med både fäste och glid. Dina skidor levereras med universalvallning som håller för ca 10-20mils åkning.