Polder Sport
Vasaloppet - Officiell Vasaloppsbutik

Borsta rätt för bäst glid

Om du vill glidvalla dina skidor för att få optimalt glid och susa förbi dina kompisar och konkurrenter i spåret så behöver du en till flera borstar. Det vanligaste är att använda sig av handborstar, men du kan också välja rotorborstar som du kopplar till din borrmaskin eller skruvdragare.

Varför borsta?

När du lagt paraffin eller flytande valla på ditt belag täpps strukturen i skidan igen. Strukturen ska fram igen för att vatten ska kunna transporteras bort under skidan och du ska få ett bra glid. En helt plan skida suger fast mot snön.
Så när paraffinet stelnat och du sicklat av skidan, eller när din flytande valla torkat, är det dags att borsta ur strukturen i ditt belag. När du är klar finns en tunn vallafilm kvar på belaget och du ser inga vallarester med ögat.

Vilka borstar behöver jag?

Använder du enbart enklare paraffiner och flytande vallor klarar du dig med en medelhård nylonborste. Vi rekommenderar dock att du använder dig av minst två borstar. En för att ta det grövsta direkt efter sickling och en som du bara använder till polering.

Som arbetsborste finns det varianter både i stål, mässing och tagel. Stål och mässing jobbar snabbast men använd ej dessa till flytande vallor. Med stål- och mässingsborstar jobbar du enbart framifrån och bak (ej gnugga fram och tillbaka). Jobbar du med riktigt hårda paraffiner är det nästan ett måste att använda stål eller mässing.
Tagelborsten är ett bra alternativ för nybörjaren eller som mellanborste för den vane vallaren.

När belaget ser rent ut är det dags att polera. Det gör du med en mjukare nylonborste. Tips är att endast använda denna till polering så att den inte sätts igen av för mycket vallarester.

För experter finns även riktigt fina stålborstar som kommer ner djupt i strukturen. Dessa används efter polering och följs sedan av ytterligare polering.

Rotorborstar

Vallar du mycket eller bara vill ha ett snabbt resultat satsar du på rotorborstar. En cylinderformad borste sätts då på ett handtag som du ansluter till din borrmaskin. Rotorborstarna fungerar precis som handborstarna men får såklart jobbet gjort snabbare. Var försiktig och tryck inte för hårt om du använder stål- eller mässingsborstar.
I en vallabod är det nästan ett måste att ha rotorborstar.

Våra favoritborstar i verkstaden

Grov stål – efter paraffinering och sickling
Tagel - mellanborstning
Mjuk nylon - polering
Ev. Extra fin stål följd av ytterligare mjuk nylon