Polder Sport
Vasaloppet - Officiell Vasaloppsbutik

Valla dina skinskidor

Skinskidor – skulle de inte vara vallningsfria? Jo, det är de. I alla fall fästvallningsfria.

Det som skiljer skinskidor från vanliga skidor är fästzonen under skidan. På ett par vanliga skidor lägger man burkvalla eller klister där för att få fäste. På skinskidorna finns en hud som löser fästet åt dig. Den är len i åkriktningen och sträv i frånskjutsriktningen och ger dig på så vis grepp. Glidytorna är precis desamma som på vanliga skidor.

Så vad menar vi med att du ska valla dina skinskidor?

Det finns såklart möjlighet att förbättra egenskaperna hos dina skidor. Både för att du ska få bättre fäste och bättre glid. Viktigt att poängtera är att skidorna kommer fungera även om du väljer att inte valla. Nedan är för dig som vill sköta om dina skidor och samtidigt få ut maximalt av dem på ett enkelt sätt.

Preppa för bra glid på skinskidor

Egentligen är principen densamma som för glidvallning av alla skidor. Det går bra att värma in paraffiner som man sedan sicklar och borstar ur, men här kommer vi hålla oss till de relativt nya flytande vallorna som du applicerar utan värme och vallajärn.
Flytande vallor finns från flera varumärken och för specifika temperaturområden eller mer universella modeller.

 1. Rengör dina glidzoner
 2. Stryk ut din flytande valla över glidzonerna och låt den torka helt.
 3. Borsta ur vallan i skidans längdriktning tills ytan ser ut att vara ren från valla.
 4. Ut och kör.

Preppa fästzonen på skinskidor

Huden under skidan kommer ge dig ett bra fäste. Samtidigt finns en risk för ifrysning (det fastnar snö under skidan). När du åker fastnar även partiklar och smuts från naturen och andra åkares vallor i din hud vilket gör att egenskaperna försämras. Det finns en hel del produkter för att fixa detta på ett enkelt sätt. Enklaste sättet är en rengöringsvätska för skin samt en vätska för att impregnera huden och skydda den från ifrysning.

 1. Stryk ut rengöringsvätska för skinskidor på huden
 2. Torka av med fiberlene
 3. Upprepa tills huden ser ren ut
 4. Lägg på underhållsvätska/impregnering och låt torka
 5. Ut och kör.

Som du ser ovan är det mycket enkelt att underhålla sina skinskidor. Du behöver inte valla/rengöra efter varje tur i spåren. Kontrollera hur skidorna ser ut under och genomför stegen ovan när de börjar se smutsiga ut.

Vilken utrustning behöver jag för att klara stegen ovan?

Det finns en uppsjö med smidiga vallatillbehör. Vi listar nedan det som du behöver ha för att klara stegen ovan.

 1. Flytande glidvalla (för dagens temp eller universal)
 2. Medelhård nylonborste
 3. Rengöringsvätska för skin
 4. Fiberlene (rengöringsduk som inte luddar)
 5. Underhållsvätska för skin

Lycka till med prepareringen av dina skinskidor!